خلاصه ی قسمت سوم:

این قسمت می پردازه به اتفاقات بعد از فوت پدرت رضا و اینکه چطور رضا خرج و مخارجش تامین میشه و بعد از اتمام مدرسه چه تصمیمی میگیره، قراره آیندش چطور رقم بخوره و ... که توی ادامه مطلب میتونید قسمت سوم رو مطالعه کنید