فرق بین دوستت دارم و عاشقت هستم چیست ؟ پاسخی زیبا و بسیار ساده:
وقتی گلی را دوست دارید آن را گلچین میکنید(میچینید) اما وقتی شما عاشق گلی هستید آن را هر روز آبیاری میکنید...
کسی که این (متن) را بفهمد زندگی را فهمیده است...

امیدوارم زندگی هاتون سرشار از عشق و محبت باشه، گِرِهی  هم تو زندگیتون باز نشده نمونه!

دلنویس 014 | DelNevis014