خلاصه ی قسمت ششم:

این قسمت به گفتگو های بین مونا خانم و مریم می پردازه که موضوع گفتگوشون راجبه رضا هست...