خلاصه ی قسمت هشتم:

بعد از گفتگو هایی که در طبقه ی بالا بین مریم و رضا شد. مریم به طبقه ی پایین میاد و سر صحبت رو با خانوادش باز میکنه و محور صحبت هاشون رضا میشه که کاملا طبیعیه!...