چیزی به اتمام داستان نمونده! من رو تو نوشتن تنها نزارید، با نظراتتون دلگرمی بدید عزیزان خنده

اینم قسمت یازدهم از پانزده قسمت که میتونید توی ادامه ی قسمت مطالعه کنید...