خلاصه ی قسمت پنجم:

در این قسمت رضا با خودش خلوت میکنه و افکار اون لحظه و حالش رو میخونید به علاوه اینکه نحوه ی معرفی رضا توسط آقای مقدم به خانوادش و طرز برخورد اونها رو مطاعه میکنید، البته در ادامه ی مطلب...