معنای ۷سال رو کی خوب میفهمه؟ 
دانشجوهای پزشکی...

معنای ۴سال رو کی میفهمه؟
بچه های کارشناسی...

معنای ۲سال رو کی خوب میفهمه؟ 
سرباز ها...

معنای ۱سال رو کی خوب میفهمه؟
پشت کنکوری ها...

معنای ۹ماه رو کی خوب میفهمه؟
بانوان باردار...

معنای ۱ماه رو کی خوب میفهمه؟ 
روزه داران ماه مبارک رمضان...

معنای ۱هفته رو کی خوب میفهمه؟
سر دبیرهای مجلات هفتگی...

معنای ۱روز رو کی خوب میفهمه؟
کارگران روز مزد...

معنای ۱ساعت رو کی خوب میفهمه؟
عاشق منتظر...

معنای ۱دقیقه رو کی خوب میفهمه؟
اونایی که از پرواز جا موندند...

معنای ۱ثانیه رو کی خوب میفهمه؟
اونایی که در تصادف جون سالم به در بردند...

معنای ۱دهم ثانیه رو کی خوب میفهمه؟
مقام دوم تو المپیک...

معنای لحظه را چه کسی درک میکنه ؟
کسی که دستش از دنیا کوتاهه...

👈این فقط یک یادآوری بود تا
قدر لحظه لحظه های زندگیمون رو بدونیم
خیلی زود دیر میشه...
و و و و و 
خیلی زود تموم میشه!